ЕТ „Павлин Николов“ производство на био пчелен мед

Пчеларска ферма “Родопски мед Николови” е сред доказаните био производители на пчелни продукти в България. Фирмата разполага с сертификат за производство на био пчелен мед – манов мед, билков мед, пчелен прашец и прополис.

Районът, в който се отглеждат пчелните семейства е отдалечен от големи градове и замърсявания, в близост не се отглеждат технически земеделски култури.

Поради благоприятните особености на терена, пчелинът е сертифициран като биологичен.

Разположението му е в планински район, в източната част на Родопите в близост до селата Дъбовец  и Вълче поле. Вълчеполската котловина се намира по долното течение на река Арда, между рида Гората на север и рида Съртана на юг. Климатът е умереноконтинентален със средиземноморско влияние.

Тези благоприятни условия и високотехнологичното оборудване, допринасят за качеството на пчелните продукти.

Медът, който произвежда фирма ЕТ „Павлин Николов“ е с висока концентрация на мана, близо 70% от където идва и тъмнокафявият цвят и името “Манов мед”. Повече за нас може да прочетете в секция За нас или да ни посетите в Facebook.

Случаен продукт