Галерия

Снимки от работния процес

Питите с мед изваждаме от магазините, корпусите или от плодниците, когато 2/3 от килийките им са запечатани. Такъв мед е зрял и може да се центрофугира. Питите с мед ги изваждаме след обяд или привечер, за да не пречим на работата на пчелите през деня. Извадените пити ги нареждаме в преносимо сандъче и се внасят в помещението за центрофугиране. За освобождаването на питите от пчелите използваме специален уред „пчелогонка“. Медът изваждаме с центрофуга. Разпечатваме го на специална поставка с пчеларска вилица или пчеларски нож.

Преди центрофугирането на меда, предварително изчистваме и измиваме центрофугите много добре. Под крана и поставяме гъста двойна цедка, а под нея съд за меда. Пълните с мед и особено новоизградените плодникови пити ги центрофугираме внимателно, тъй като лесно се късат. Медът наливаме в специални тенекии в които се съхранява.

Освободените от меда пити (магазини или плодникови) през време на главната паша ги връщаме отново на пчелните семейства през целия ден, а когато пашата чувствително намалява – само привечер. Към края на главната паша, магазините и плодниковите пити оставяме за съхранение в склада, без да бъдат поставяни в кошерите за подсушаване от пчелите, след това вземаме необходимите мерки за предпазване от восъчни молци и мишки.

Пчелина